09.10.2018

POSTUP PRIHLÁSENIA SA DO SYSTÉMU MAISVážení študenti,

Prihlásenie študentov do systému je možné cez :

- prihlasovacie meno v tvare : 18_MenoPRIEZVISKO_0 (študenti začínajúci štúdium na VŠBM v akad. roku 2018/2019, v prípade viacerých menovcov môže mať prihl. meno tvar "18_MenoPRIEZVISKO_1") *

Pre už študujúce ročníky sú prihlasovacie mená v tvare: 17_MenoPRIEZVISKO_0, 16_MenoPRIEZVISKO_0, 15_MenoPRIEZVISKO_0, 14_MenoPRIEZVISKO_0, 13_MenoPRIEZVISKO_0, 12_MenoPRIEZVISKO_0 *

Pozn. V prípade komplikovaných, dlhých alebo zložených priezvisk kontaktujte prosím helpdesk e-mailom: mais@vsbm.sk

- štartovacie heslo je podľa rodného čísla v tvare : XXXXXXYYYY (10 číslic za sebou bez lomítka a bez medzery). Heslo je nastavené ako "expirované", a tak Vás systém hneď vyzve na jeho zmenu. Nové heslo musí mať viac ako 6 znakov (číslic alebo písmen bez diakritiky). Zároveň po prihlasení môžete doplniť vo svojom profile (vpravo hore) e-mail a aktuálne telefónne číslo pre efektívnu komunikáciu medzi školou a študentom.

 


* Dodržujte prosím veľkosť písmen prihlasovacieho mena podľa vzoru.

 


Podpora: Kontakt pri problémoch s prihlásením do MAIS: mais@vsbm.sk
admin

Späť

 
Čakajte, prosím.