22.09.2022

POSTUP PRIHLÁSENIA SA DO SYSTÉMU MAIS 

Prihlásenie študentov do systému je možné cez :

- prihlasovacie meno v tvare : 22_MenoPRIEZVISKO_0 (študenti začínajúci štúdium na VŠBM v akad. roku 2022/2023, v prípade viacerých menovcov môže mať prihl. meno tvar "22_MenoPRIEZVISKO_1") *

Pozn. V prípade komplikovaných, dlhých, alebo zložených priezvisk kontaktujte prosím helpdesk e-mailom: podpora@vsbm.sk

Pre už študujúce ročníky sú prihlasovacie mená v tvare: 21_MenoPRIEZVISKO_0, 20_MenoPRIEZVISKO_0, 19_MenoPRIEZVISKO_0, 18_MenoPRIEZVISKO_0, 17_MenoPRIEZVISKO_0 atď *

- štartovacie heslo je podľa rodného čísla v tvare : XXXXXXYYYY (10 číslic za sebou bez lomítka a bez medzery). Systém Vás hneď vyzve na jeho zmenu. Nové heslo musí mať viac ako 6 znakov (číslic alebo písmen bez diakritiky). Zároveň po prihlasení môžete doplniť vo svojom profile (vpravo hore) e-mail a aktuálne telefónne číslo pre efektívnu komunikáciu medzi školou a študentom.

 


* Dodržujte prosím veľkosť písmen prihlasovacieho mena podľa vzoru.

 


Kontakt pri problémoch s prihlásením do MAIS: podpora@vsbm.sk
admin

Späť

 
Čakajte, prosím.