19.09.2023

POSTUP PRIHLÁSENIA SA DO SYSTÉMU MAIS 

Prihlásenie študentov do systému je možné cez :

- prihlasovacie meno v tvare : 23_MenoPRIEZVISKO_0 (študenti začínajúci štúdium na VŠBM v akad. roku 2023/2024, v prípade viacerých menovcov môže mať prihl. meno tvar "23_MenoPRIEZVISKO_1") *

Pozn. V prípade komplikovaných, dlhých, alebo zložených priezvisk kontaktujte prosím helpdesk e-mailom: podpora@vsbm.sk

Pre už študujúce ročníky sú prihlasovacie mená v tvare: 22_MenoPRIEZVISKO_0, 21_MenoPRIEZVISKO_0, 20_MenoPRIEZVISKO_0, 19_MenoPRIEZVISKO_0, 18_MenoPRIEZVISKO_0 atď*

- štartovacie heslo je podľa rodného čísla v tvare : XXXXXXYYYY (10 číslic za sebou bez lomítka a bez medzery). Systém Vás hneď vyzve na jeho zmenu. Tento proces odporúčame robiť cez PC a nie cez mobil. Nové heslo musí mať viac ako 6 znakov (číslic alebo písmen bez diakritiky).

Prihlasovacie údaje do systémov Moodle a Microsoft365 vám oznámime e-mailom z podpora@vsbm.sk.* Dodržujte prosím veľkosť písmen prihlasovacieho mena podľa vzoru.

 


Kontakt pri problémoch s prihlásením do MAIS: podpora@vsbm.sk
admin

Späť

 
Čakajte, prosím.