10.02.2024

Rozvrh hodín pre LS 2023/2024Rozvrh hodín pre letný semester akad. roka 2023/2024:

 

Bakalárske štúdium


1. roč. Bc. štúdia - denná forma (formát pdf)

1. roč. Bc. štúdia - externá forma (formát pdf)


2. roč. Bc. štúdia - denná forma (formát pdf)

2. roč. Bc. štúdia - denná forma - kombinovaná metóda (formát pdf)


3. roč. Bc. štúdia - denná forma (formát pdf)

3. roč. Bc. štúdia - denná forma - kombinovaná metóda (formát pdf)

3. roč. Bc. štúdia - externá forma (formát pdf)

 

4. roč. Bc. štúdia - externá forma (formát pdf)

 


Inžinierske štúdium


1. roč. Ing. štúdia - denná forma (formát pdf)

1. roč. Ing. štúdia - externá forma (formát pdf)


2. roč. Ing. štúdia - denná forma (formát pdf)

2. roč. Ing. štúdia - denná forma - kombinovaná metóda (formát pdf)

 Pozn.: Záložka "Rozvrh" v menu študentského rozhrania MAIS nie je plne aktívna. Pre zobrazenie rozvrhu postupujte cez odkazy uvedené vyššie.
admin

Späť