13.09.2017

Rozvrh hodín pre zimný semester akad. roka 2017/2018
Rozvrh hodín pre zimný semester akad. roka 2017/2018 :


Bakalárske štúdium :

1. ročník - denná forma (formát pdf)

1. ročník - externá forma (formát pdf)

2. ročník - denná forma (formát pdf)

2. ročník - externá forma (formát pdf)

3. ročník - denná forma (formát pdf)

3. ročník - externá forma (formát pdf) 

Inžinierske štúdium :

1. ročník - denná forma (formát pdf)

1. ročník - externá forma (formát pdf)

2. ročník - denná forma (formát pdf)

2. ročník - externá forma (formát pdf)

OZNAM pre 2. Ing. EF štúdia : V AR 2017/2018 sú študenti rozdelení do skupín. Delenie do skupín je podľa abecedy. 1.sk priezvisko od A – L, 2.sk priezvisko od M-Ž.
Pozn.: Záložka "Rozvrh" v menu študentského rozhrania nie je plne aktívna. Pre zobrazenie rozvrhu postupujte cez odkazy uvedené vyššie.
admin

Späť

 
Čakajte, prosím.