18.05.2021

Oznam pre končniace ročníkyOZNAM pre končiace ročníky.

V deň konania štátnic je potrebné doložiť originál Prihlášky na štátnu skúšku + doklad o platbe za prihlášku na štátnu skúšku .

Školské odd. vš.

 admin

Späť

 
Čakajte, prosím.